Acasă

‘Yoga Sutra’ de Patañjali

‘Yoga Sutra’ de Patañjali este o lucrare influentă care constă într-o colecție de 196 sutre indiene cu privire la filozofia și practica yoga. Cuvântul sutra înseamnă o regulă sau aforism în literatura sanscrită. Patañjali a oferit însăși esența ideologiei și a învățăturilor de yoga într-o expoziție extrem de științifică și sistematică.

Sutrele sunt construite pe o fundație a Școlii Samkhya și arată, de asemenea, o influență a gândirii Upanișadice și Budiste; sunt una dintre cele șase Darshanas de școli de filosofie hinduse și un reper foarte important în istoria Yoga.

Acestea au fost compilate înainte de 400 CE și au fost cel mai tradus text vechi indian în epoca medievală. Textul a căzut într-o obscuritate relativă de aproape 700 de ani din secolele XII-XIX și a revenit la sfârșitul secolului al XIX-lea datorită eforturilor lui Swami Vivekananda.

Patañjali începe să precizeze scopul cărții sale în prima sutră, urmată de definirea cuvântului “yoga” în a doua sutră “yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ”. Swami Vivekananda traduce sutra ca “Yoga împiedică gândirea (Citta) să ia diferite forme (Vrittis)”.

În ‘Yoga Sutra’ de Patañjali, calea este numită ashtanga, care înseamnă literalmente “opt membre” (ashta = opt, anga = limb). Acești opt pași practic funcționează ca îndrumări pentru a trăi o viață semnificativă și cu intenție. Ele servesc drept prescripție pentru comportamentul moral și etic și auto-disciplina; ele direcționează atenția spre sănătatea unuia; și ne ajută să recunoaștem aspectele spirituale ale naturii noastre.